2. Newtonov zakon


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 2. Newtonov zakon
說明 Učenec raziskuje, kako je pospešek telesa odvisen od rezultante sil oz. od mase telesa. Odčita spremembo hitrosti v določenem času in izračuna pospešek.
科目 物理
程度 中學
類型 指引活動
時間 30 分鐘
解答
語言 斯洛伐尼亞語
關鍵字 Newton, masa, pospešek, sila
模擬教學 力量和運動:基本概念


作者 Barbara Fir
學校 / 機構 Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
提交日期 2019/10/15
更新日期 2019/10/15