2. Newtonov zakon


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 2. Newtonov zakon
描述 Učenec raziskuje, kako je pospešek telesa odvisen od rezultante sil oz. od mase telesa. Odčita spremembo hitrosti v določenem času in izračuna pospešek.
科目 物理学
等级 初中
类型 指导活动
持续时间 30 分钟
是否包含答案
语言 斯洛维尼亚语
关键词 Newton, masa, pospešek, sila
仿真程序 力和运动:基础


作者 Barbara Fir
学校/组织 Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
提交日期 19-10-15
更新日期 19-10-15