Mjerenje sile trenja


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Mjerenje sile trenja
설명 Učenici mjerenjem sile trenje određuju faktor trenja između tijela i podloge, a zatim mijenjajući kvalitetu podloge određuju novi faktor trenja.
주제 물리학
수준 중학
유형 숙제
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 크로아티아어
키워드 faktor trenja목록 구분 sila trenja
시뮬레이션 힘과 운동: 기초 (HTML5)


저자(들) Karmen Prugovečki
학교/기관 OŠ Mače
제출일 18. 2. 25
업데이트 날자 18. 2. 25