Mjerenje sile trenja


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Mjerenje sile trenja
内容 Učenici mjerenjem sile trenje određuju faktor trenja između tijela i podloge, a zatim mijenjajući kvalitetu podloge određuju novi faktor trenja.
課題 物理学
レベル 中学校
タイプ 宿題
所要時間 60 分
解答を含む いいえ
言語 クロアチア語
キーワード faktor trenja, sila trenja
シミュレーション 力と運動: ベーシック (HTML5)


著者 Karmen Prugovečki
学校 / 団体 OŠ Mače
送信日 18/02/25
更新日 18/02/25