Mjerenje sile trenja


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Mjerenje sile trenja
說明 Učenici mjerenjem sile trenje određuju faktor trenja između tijela i podloge, a zatim mijenjajući kvalitetu podloge određuju novi faktor trenja.
科目 物理
程度 中學
類型 作業
時間 60 分鐘
解答
語言 克羅埃西亞語
關鍵字 faktor trenja, sila trenja
模擬教學 Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎 (HTML5)


作者 Karmen Prugovečki
學校 / 機構 OŠ Mače
提交日期 2018/2/25
更新日期 2018/2/25