Mjerenje sile trenja


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Mjerenje sile trenja
Mô tả Učenici mjerenjem sile trenje određuju faktor trenja između tijela i podloge, a zatim mijenjajući kvalitetu podloge određuju novi faktor trenja.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Croatian
Từ khoá faktor trenja, sila trenja
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Karmen Prugovečki
Trường / Tổ chức OŠ Mače
Ngày đăng ký 25/02/2018
Ngày cập nhật 25/02/2018