Mjerenje sile trenja


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Mjerenje sile trenja
描述 Učenici mjerenjem sile trenje određuju faktor trenja između tijela i podloge, a zatim mijenjajući kvalitetu podloge određuju novi faktor trenja.
科目 物理学
等级 初中
类型 家庭作业
持续时间 60 分钟
是否包含答案
语言 克罗地亚语
关键词 faktor trenja, sila trenja
仿真程序 力和运动:基础 (HTML5)


作者 Karmen Prugovečki
学校/组织 OŠ Mače
提交日期 18-2-25
更新日期 18-2-25