Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring
شرح Simple Harmonic Motion's study. The pendulum: explore relation between length, gravity, mass and period. The spring: explore relation between spring's constant, mass, gravity and period.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع Guided Activity، Remote Learning، آزمایشگاه، نمایش، کار در خانه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان اسپانیایی
کلید واژه Armonico، Harmonics، Movimiento Armonico Simple، Simple Harmonic Motion، constante del resorte، longitud، masa، mass، pendulo، pendulum، period، periodo، resorte، spring، spring's constant
شبیه سازی ها جرم ها و فنرها (HTML5)، آزمایشگاه آونگ (HTML5)


نویسنده Carmen Maldonado
مدرسه / سازمان PUPR
ارسال شده 4/29/20
بروزرسانی شده 4/29/20