Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring
Omtale Simple Harmonic Motion's study. The pendulum: explore relation between length, gravity, mass and period. The spring: explore relation between spring's constant, mass, gravity and period.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk Spanish
Nøkkelord Armonico, Harmonics, Movimiento Armonico Simple, Simple Harmonic Motion, constante del resorte, longitud, masa, mass, pendulo, pendulum, period, periodo, resorte, spring, spring's constant
Simuleringar Masses and Springs (HTML5), Pendelforsøk (HTML5)


Forfattarar Carmen Maldonado
Skule / Organisasjon PUPR
Lasta opp 29.04.20
Oppdatert 29.04.20