Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring
Beskrivelse Simple Harmonic Motion's study. The pendulum: explore relation between length, gravity, mass and period. The spring: explore relation between spring's constant, mass, gravity and period.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord Armonico, Harmonics, Movimiento Armonico Simple, Simple Harmonic Motion, constante del resorte, longitud, masa, mass, pendulo, pendulum, period, periodo, resorte, spring, spring's constant
Simuleringer Lodd og fjær (HTML5), Pendellaboratorium (HTML5)


Forfattere Carmen Maldonado
Skole / Organisasjon PUPR
Lastet opp 29.04.20
Oppdatert 29.04.20