Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring
Тайлбар Simple Harmonic Motion's study. The pendulum: explore relation between length, gravity, mass and period. The spring: explore relation between spring's constant, mass, gravity and period.
Судлагдахуун Физик
Түвшин Ахлах анги, Төгсөгчид - Дотор
Төрөл Remote Learning, Гэрийн даалгавар, Лаб, Туршилт, Удирдамжтай үйл ажиллагаа
Үргэлжлэх хугацаа 90 минут
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Испани
Түлхүүр үгс Armonico, Harmonics, Movimiento Armonico Simple, Simple Harmonic Motion, constante del resorte, longitud, masa, mass, pendulo, pendulum, period, periodo, resorte, spring, spring's constant
Загварчлал(ууд) Масс ба Пүрш (HTML5), Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5)


Зохиогч(д) Carmen Maldonado
Сургууль / Байгууллага PUPR
Баталсан өдөр 4/29/20
Шинэчилсэн өдөр 4/29/20