Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring
Опис Simple Harmonic Motion's study. The pendulum: explore relation between length, gravity, mass and period. The spring: explore relation between spring's constant, mass, gravity and period.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Guided Activity, Remote Learning, Демонстрација, Домашна работа, Лабораторија
Траење 90 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Шпански
Клучни зборови Armonico, Harmonics, Movimiento Armonico Simple, Simple Harmonic Motion, constante del resorte, longitud, masa, mass, pendulo, pendulum, period, periodo, resorte, spring, spring's constant
Симулации Masses and Springs (HTML5), Pendulum Lab (HTML5)


Автори Carmen Maldonado
Школо / Организација PUPR
Поставено 29.4.20
Обновено 29.4.20