Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring
Popis Simple Harmonic Motion's study. The pendulum: explore relation between length, gravity, mass and period. The spring: explore relation between spring's constant, mass, gravity and period.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová Armonico, Harmonics, Movimiento Armonico Simple, Simple Harmonic Motion, constante del resorte, longitud, masa, mass, pendulo, pendulum, period, periodo, resorte, spring, spring's constant
Simulácia Pružinový oscilátor (HTML5), Kyvadlo (HTML5)


Autor(i) Carmen Maldonado
Škola / Organizácia PUPR
Dátum odoslania 29.4.2020
Dátum aktualizácie 29.4.2020