Virtual Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Virtual Lab
شرح Explore parallel plate capacitors and the effect of dielectrics
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه AP Physics C
شبیه سازی ها آزمایشگاه خازن


نویسنده Jessica Leiken
مدرسه / سازمان Dwight-Englewood School
ارسال شده 3/4/19
بروزرسانی شده 3/4/19