Virtual Lab


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Virtual Lab
Opis Explore parallel plate capacitors and the effect of dielectrics
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola), Osnovni studij - Uvod
Tip Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi AP Physics C
Simulacije KONDENZATOR


Autori: Jessica Leiken
Kontakt e-mail leikej@d-e.org
Škola / Organizacija Dwight-Englewood School
Poslato 3/4/19
Obnovljeno 3/4/19