Virtual Lab


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Virtual Lab
वर्णन Explore parallel plate capacitors and the effect of dielectrics
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द AP Physics C
सादश्य कपॅसिटर प्रयोगशाळा


लेखक Jessica Leiken
संपर्क ईमेल leikej@d-e.org
शाळा/संस्था Dwight-Englewood School
दाखल दिनांक 3/4/19
आद्यवत 3/4/19