Virtual Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Virtual Lab
Omtale Explore parallel plate capacitors and the effect of dielectrics
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord AP Physics C
Simuleringar Capacitor Lab


Forfattarar Jessica Leiken
Skule / Organisasjon Dwight-Englewood School
Lasta opp 04.03.19
Oppdatert 04.03.19