Virtual Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Virtual Lab
Beskrivelse Explore parallel plate capacitors and the effect of dielectrics
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord AP Physics C
Simuleringer Capacitor Lab


Forfattere Jessica Leiken
Skole / Organisasjon Dwight-Englewood School
Lastet opp 04.03.19
Oppdatert 04.03.19