Unguided atoms intro


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Unguided atoms intro
شرح This is an unguided intro to the parts atom.
موضوع شیمی
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه atoms، neutrons.، protons
شبیه سازی ها یک اتم بسازید (HTML5)


نویسنده Martin Hofkamp
مدرسه / سازمان Goshen Middle School
ارسال شده 9/29/17
بروزرسانی شده 9/29/17