Unguided atoms intro


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Unguided atoms intro
Beskrivelse This is an unguided intro to the parts atom.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atoms, neutrons., protons
Simuleringer Bygg et atom (HTML5)


Forfattere Martin Hofkamp
Skole / Organisasjon Goshen Middle School
Lastet opp 29.09.17
Oppdatert 29.09.17