Unguided atoms intro


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Unguided atoms intro
Omtale This is an unguided intro to the parts atom.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord atoms, neutrons., protons
Simuleringar Bygg eit atom (HTML5)


Forfattarar Martin Hofkamp
Skule / Organisasjon Goshen Middle School
Lasta opp 29.09.17
Oppdatert 29.09.17