Modeling Universal Gravitation Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Modeling Universal Gravitation Activity
شرح
موضوع علوم زمین، فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Gravitation، Gravity، Newton، inverse-square law
شبیه سازی ها آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5)، آرمایشگاه نیروی گرانش


نویسنده Justin Snook
مدرسه / سازمان Orange City Schools
ارسال شده 1/25/14
بروزرسانی شده 5/27/15