Modeling Universal Gravitation Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Modeling Universal Gravitation Activity
Popis
Predmet Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Gravitation, Gravity, Newton, inverse-square law
Simulácia Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily


Autor(i) Justin Snook
Škola / Organizácia Orange City Schools
Dátum odoslania 25.1.2014
Dátum aktualizácie 27.5.2015