Modeling Universal Gravitation Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Modeling Universal Gravitation Activity
Beskrivelse
Emne Fysikk, Geofag
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Gravitation, Gravity, Newton, inverse-square law
Simuleringer Gravitasjonskraftlab (HTML5), Gravitasjonskraftlab


Forfattere Justin Snook
Skole / Organisasjon Orange City Schools
Lastet opp 25.01.14
Oppdatert 27.05.15