Modeling Universal Gravitation Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Modeling Universal Gravitation Activity
Omtale
Emne Fysikk, Geofag
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Gravitation, Gravity, Newton, inverse-square law
Simuleringar Tyngdekraft (HTML5), Gravity Force Lab


Forfattarar Justin Snook
Skule / Organisasjon Orange City Schools
Lasta opp 25.01.14
Oppdatert 27.05.15