Πιθανότητες Pinko - Πιθανότητα | Στατιστικά | Ιστογράμματα - PhET Interactive Simulations

Πιθανότητες Pinko

Πιθανότητες Pinko simulation

Topics

 • Πιθανότητα
 • Στατιστικά
 • Ιστογράμματα

Sample Learning Goals

 • ...

Standards Alignment

Common Core - Math

 • HSS-ID.A.2

 • HSS-ID.A.1

 • HSS-IC.A.2

 • 7.SP.C.6

 • 7.SP.C.5

 • 6.SP.B.5c

 • 6.SP.B.4

 • 6.SP.A.2

 • System Requirements

  HTML5;

  HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
  See full HTML5 system requirements

  Version 1.1.20