Βαρύτητα και Τροχιές - Βαρυτική δύναμη | Κυκλική κίνηση | Αστρονομία - PhET Interactive Simulations

Βαρύτητα και Τροχιές

Βαρύτητα και Τροχιές simulation

Topics

 • Βαρυτική δύναμη
 • Κυκλική κίνηση
 • Αστρονομία

Sample Learning Goals

 • Περιγράψτε τη σχέση ανάμεσα στον Ήλιο, τη Γη, τη Σελήνη και το διαστημικό σταθμό συμπεριλαμβάνοντας τροχιές και θέσεις.
 • Περιγράψτε τη θέση και την απόσταση ανάμεσα στον Ήλιο, τη Γη, τη Σελήνη και το διαστημικό σταθμό.
 • Εξηγήστε πως η βαρύτητα ελέγχει την κίνηση του ηλιακού μας συστήματος.
 • Αναγνωρίστε τις μεταβλητές που επηρεάζουν την ισχύ της βαρύτητας.
 • Προβλέψτε πως θα μεταβληθεί η κίνηση αν η βαρύτητα ενισχυθεί ή μειωθεί

Inclusive Features

 • Pan and Zoom;

  Pan and Zoom

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.5.2