Yerçekimi ve Yörüngeler - Yerçekim Kuvveti | Dairesel Hareket | Astronomi - PhET Interactive Simulations

Yerçekimi ve Yörüngeler

Yerçekimi ve Yörüngeler simulation

Topics

 • Yerçekim Kuvveti
 • Dairesel Hareket
 • Astronomi

Sample Learning Goals

 • Yörünge ve pozisyonları da dahil Güneş'in, Dünya'nın, Ay'ın ve uzay istasyonunun aralarındaki ilişkiyi tanımlayın.
 • Güneş, Dünya, Ay ve uzay istasyonu arasındaki mesafe ve ölçüyü tanımlayın.
 • Gğneş sistemimizin hareketini yer çekiminin nasıl kontrol ettiğini açıklayın.
 • Yer çekimi mukavemetini etkileyen değişkenleri tanımlayın.
 • Yer çekiminin daha az veya daha çok olması durumunda hareketin nasıl değişeceğini tahmin edin.

Inclusive Features

 • Pan and Zoom;

  Pan and Zoom

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.5.2