Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά - Γονιδιακή έκφραση | Καταγραφή DNA | Σύνθεση πρωτεΐνης - PhET Interactive Simulations

Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά

Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά simulation

Topics

  • Γονιδιακή έκφραση
  • Καταγραφή DNA
  • Σύνθεση πρωτεΐνης
  • Κύτταρα
  • Stoichastics of Molecular Interactions

Sample Learning Goals

  • Explain the main sequence of events that occur within a cell that leads to protein synthesis.
  • Predict how changing the concentrations and interactions of biomolecules affects protein production.
  • Explain how protein production in a single cell relates to the quantity produced by a collection of cells.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.18