Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία

Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Ηλεκτρικό πεδίο
 • Ηλεκτροστατική
 • Ισοδυναμική Επιφάνεια
Flash Logo Αρχική προσομοίωση και μεταφράσεις

Θέματα

 • Ηλεκτρικό πεδίο
 • Ηλεκτροστατική
 • Ισοδυναμική Επιφάνεια
 • Ηλεκτροστατικό δυναμικό
 • Ηλεκτρικά φορτία
 • Τάση

Περιγραφή

Μετακινήστε τα σημειακά φορτία στο χώρο και δείτε το ηλεκτρικό πεδίο, τις τασεις, τις ισοδυναμικές γραμμές κτλ. Είναι πολύχρωμο, δυναμικό και δωρεάν.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Προσδιορίστε τις μεταβλητές που επηρεάζουν την αλληλεπίδραση των φορτισμένων σωμάτων.
 • Προβλέψτε πώς θα αλληλεπιδράσουν τα φορτισμένα σώματα.
 • Περιγράψτε την ένταση και της κατεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από ένα φορτισμένο σώμα.
 • Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα του ελεύθερου σώματος και της πρόσθεσης διανυσμάτων, ώστε να εξηγήσετε τις αλληλεπιδράσεις.
Έκδοση 1.0.48

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Αρχικό βίντεο

Παρακαλώ συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε το αρχικό βίντεο

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

Charges and Fields Remote Lab Introduction to Static Electricity Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Remote
Φυσική
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΠΕ Φυσική
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Επίδειξη
ΚΕ
Φυσική
Using PhET in Electricity Unit Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Επίδειξη
Εργ
Φυσική
Introduction to Static Electricity using Electric Field Hockey and Charges and Fields (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ Εργ Φυσική
Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Επίδειξη Φυσική
Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ Επίδειξη
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Mapping Electric Fields Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Elyse Zimmer ΛΚ Εργ Φυσική
Alignment of PhET sims with NGSS Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein updated by Diana López ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Επιστήμη της Γης
Φυσική
Βιολογία
Χημεία
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Χημεία
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Βιολογία
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Julia Chamberlain ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Άλλο Χημεία
Serie de actividades para Electrostática: de Electrización, Campos y Fuerzas Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein (traducción Diana López) ΛΚ
ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
Remote
Συζητήστε
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
ΠΕ
Εργ
Φυσική
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Άλλο Φυσική
Μαθηματικά
Χημεία
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΠΡ-Προ
ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
Πτυχ
Κ-5
ΛΚ
ΚΕ
Συζητήστε
Χημεία
Αστρονομία
Φυσική
Μαθηματικά
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Βιολογία
Φυσική
Χημεία
Electric & Magnetic Fileds JanaLee Moses ΓΜ Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Remote
Εργ
Φυσική
Electric Field Lab David Wirth ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Συζητήστε
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Εργ
Remote
Φυσική
Lab: Electric Field and Potential Inna Shpiro ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Capacitor and Dielectric 2 Bassam Rashed ΛΚ
Άλλο
ΠΡ-Προ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Επίδειξη
Εργ
Κατευθυνόμενη
Remote
Φυσική
Capacitors - Introduction- Bassam Rashed ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΠΡ-Προ
Remote
Εργ
Κατευθυνόμενη
Επίδειξη
ΚΕ
Φυσική
Electric Field and Potential Lab David Waters ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Charges and Fields John Bergmann ΛΚ Εργ Φυσική
MYP Physics: Electric Force vs. Distance Mehmet Salih Gencer ΛΚ
ΓΜ
Εργ
Άλλο
Φυσική
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ΛΚ Άλλο Φυσική
Investigating Electric Fields Chris Straughan ΛΚ ΚΕ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ΛΚ Άλλο Φυσική
Charges and Fields SK Gupta, Chaithra Navada ΛΚ Εργ Φυσική
Introduction to Electric Fields Student Worksheet Rachel Kieft ΛΚ Εργ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Φυσική
Investigating the relationship between field and potential around point charges Lori Fritz ΛΚ Κατευθυνόμενη Φυσική
Electric Field vs Electric Potential Aubry Farenholtz ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Επίδειξη
Συζητήστε
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Guided Inquiry - Electric Fields Ryan Thompson ΛΚ Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Laboratorio campo eléctrico - introducción Juber Monsalve ΓΜ ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Remote
Φυσική
CARGAS Y CAMPOS ELÉCTRICOS JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ ΓΜ
ΛΚ
Συζητήστε
Εργ
Επίδειξη
ΚΕ
Φυσική
Aprendizaje Activo + Simulación (laboratorio Virtual) Diego Fernando Becerra Rodríguez ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Taller Virtual campo eléctrico para cargas puntuales Alexander Perez Garcia ΠΡ-Αρχ Κατευθυνόμενη
Συζητήστε
Φυσική
Laboratorio Virtual Potencial Eléctrico Diego Fernando Becerra Rodríguez ΠΡ-Αρχ ΚΕ
Εργ
Συζητήστε
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Camp elèctric Jordi Plana ΓΜ Εργ Φυσική
Simulação virtual para os tipos de eletrização e a relação entre as cargas. Denis Alves ΛΚ Επίδειξη
Εργ
Φυσική
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
Άλλο
ΓΜ
ΚΕ
Συζητήστε
Άλλο
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Άλλο
Μαθηματικά
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Άλλο
ΚΕ
Συζητήστε
Εργ
Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
Επιστήμη της Γης
Άλλο
Φυσική
Potencial Elétrico no "Charges And Fields (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
ΛΚ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Άλλο
Μαθηματικά
Φυσική
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Lei de Coulomb no "Charges And Fields (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Άλλο
ΛΚ
ΓΜ
Άλλο
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Μαθηματικά
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Vetor Campo Elétrico no "Charges and Fields (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
ΛΚ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Άλλο
Φυσική
Επιστήμη της Γης
Άλλο
Charges and Fields SK Gupta, Chaithra Navada, Vaibhav Gupta ΛΚ Εργ Φυσική

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Αγγλικά Όλα English Download Run now Charges and Fields
Αζερμπαϊτζάνι Όλα Azerbaijani Download Run now Yüklər və elektrik sahəsi
Αλβανικά Όλα shqip Download Run now Ngarkesat dhe fushat
Αραβικά Όλα العربية Download Run now الشحنات و المجالات
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now Kargak eta eremuak
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Điện tích và điện trường
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now Naelektrisanja i polja
Γαλλικά Όλα français Download Run now Charges et champs
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Ladungen und Felder
Γκουτζαράτι Όλα Gujarati Download Run now ચાર્જ અને ક્ષેત્રો- Pankajsid34
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Ladninger og felter
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now מטענים ושדות
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 電荷と電場
Ιρλανδικά Όλα Gaeilge Download Run now Luchtanna agus Raonta
Ισπανικά Όλα español Download Run now Cargas y campos Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Ισπανία) Όλα español (España) Download Run now Cargas y campos
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Cargas y campos Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Cargas y Campos
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Cariche e campi elettrici
Καζάχικα Όλα Kazakh Download Run now Charges and Fields
Κανάντα Όλα Kannada Download Run now ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಆವೇಶಗಳು
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 电荷与电场
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now Charges And Fields_電荷與電場
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 하전과 전기장
Λετονικά Όλα Latviešu Download Run now Lādiņi un lauki
Λευκορωσικά Όλα беларускі Download Run now Зарады і палі
Μαορί Όλα Maori Download Run now Hihiko, Papahiko, Papa-autō
Μαράθι Όλα मराठी Download Run now भार आणि क्षेत्र
Μογγολικά Όλα Монгол (Монгол) Download Run now Цахилгаан цэнэг болон орны шугам
Νορβηγικά Μπόκμαλ Όλα Norsk bokmål Download Run now Ladninger og Felt
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Ladingen en velden
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Ponttöltések erőtere és potenciálja
Ουκρανικά Όλα українська Download Run now Заряди і поля Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Περσικά Όλα فارسی Download Run now بارها و میدان ها
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Ładunki i pola
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Cargas e Campos
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Электрические поля точечных зарядов
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now Наелектрисања и поља
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Elektrické pole nábojov
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Električni naboj in električno polje
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Laddningar och fält
Ταμίλ Όλα Tamil Download Run now மின்னேற்றமும் மின்புலமும்
Τελούνγκου Όλα Telugu Download Run now విద్యుదావేశాలు మరియు క్షేత్రాలు; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Yükler ve Alanlar
Τσέχικα Όλα čeština Download Run now Náboje a pole
Φινλανδικά Όλα suomi Download Run now Varaukset ja kentät
Χίντι Όλα हिंदी Download Run now आवेश और क्षेत्र 

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Amy Rouinfar (lead designer - HTML5)
 • Michael Dubson (lead designer/developer - Flash)
 • Andrew Adare (developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Tween-r12.js