"Κατασκεύασε" ένα άτομο

"Κατασκεύασε" ένα άτομο Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Άτομα
 • Ατομική δομή
 • Σύμβολα Ισοτόπων
Java Logo Αρχική προσομοίωση και μεταφράσεις

Θέματα

 • Άτομα
 • Ατομική δομή
 • Σύμβολα Ισοτόπων
 • Ατομικοί πυρήνες

Περιγραφή

Κατασκευάστε ένα άτομο χρησιμοποιώντας πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια και δείτε πώς αλλάζει το χημικό στοιχείο, το φορτίο και η μάζα. Στη αυνέχεια παίξτε ένα παιχνίδι για να δοκιμάσετε τις ιδέες σας!

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Χρησιμοποιήστε τον αριθμό των πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων για να σχεδιάσετε ένα μοντέλο ενός ατόμου, να αναγνωρίσετε το αντίστοιχο χημικό στοιχείο και να προσδιορίσετε την μάζα και το φορτίο του.
 • Προβλέψτε πώς η προσθήκη ή απομάκρυνση ενός πρωτονίου, νετρονίου ή ηλεκτρονίου, θα μεταβάλλει το χημικό στοιχείο, το φορτίο και τη μάζα του.
 • Χρησιμοποιείστε το όνομα ενός στοιχείου, τη μάζα και το φορτίο του, για να προσδιορίσετε τον αριθμό των πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων.
 • Δώστε τον ορισμό του πρωτονίου, του νετρονίου, του ηλεκτρονίου, του ατόμου και του ιόντος.
Έκδοση 1.6.15

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Αρχικό βίντεο

Παρακαλώ συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε το αρχικό βίντεο

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

Build an Atom - Inquiry-based basics (homework version) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein, Kath Perkins ΠΡ-Αρχ
Κ-5
ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Remote
Εργ
Βιολογία
Επιστήμη της Γης
Χημεία
Φυσική
Games Remote Lesson ideas Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein Κ-5
ΛΚ
ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Remote
Χημεία
Μαθηματικά
Φυσική
Build an Atom Game Remote Lab Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
ΛΚ
ΚΕ
Remote
Χημεία
Βιολογία
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΠΕ Φυσική
Build an Atom Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Emily Moore, Ariel Paul, Trish Loeblein, Kathy Perkins ΓΜ ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Χημεία
Build an Atom - Clicker Questions Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ ΠΕ Χημεία
Build an Atom - Guided-Inquiry Activity Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Timothy Herzog, Emily Moore ΠΡ-Αρχ Κατευθυνόμενη Χημεία
Atomic Addition Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Mary Burr ΓΜ Κατευθυνόμενη
Συζητήστε
Μαθηματικά
What is an atom? Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Shari Dunham ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη Χημεία
Alignment of PhET sims with NGSS Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein updated by Diana López ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Χημεία
Βιολογία
Επιστήμη της Γης
Φυσική
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Βιολογία
Χημεία
Φυσική
Επιστήμη της Γης
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Julia Chamberlain ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Άλλο Χημεία
Construye un átomo (indagación) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Moore, Paul, Leoblein y Perkins (traducción Diana López) ΓΜ
Κ-5
Κατευθυνόμενη
Εργ
ΚΕ
Συζητήστε
Χημεία
Φυσική
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Χημεία
Φυσική
Βιολογία
Μαθηματικά
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Άλλο Φυσική
Χημεία
Μαθηματικά
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López Πτυχ
Κ-5
ΓΜ
ΠΡ-Προ
ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Συζητήστε
Αστρονομία
Φυσική
Χημεία
Μαθηματικά
Build an Atom martin ramsey ΓΜ Remote
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Χημεία
Lab: PhET Build an Atom Aaron Keller ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Remote
Εργ
Κατευθυνόμενη
Χημεία
Φυσική
Build an atom Periodic Table Virtual Lab Ellen Plock ΛΚ Εργ
Remote
Χημεία
Atoms Ghalya Alzarooni ΠΡ-Προ
ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Χημεία
Φυσική
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Φυσική
Βιολογία
Χημεία
Introduction to the Structure of the Atom Liza Basden ΓΜ
ΛΚ
Εργ
Remote
Κατευθυνόμενη
Χημεία
Build An Atom Guided Inquiry John Swiniuch ΛΚ Κατευθυνόμενη Χημεία
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ΛΚ Άλλο Φυσική
Roll an Atom Hana Buttles Κ-5
ΓΜ
ΚΕ Χημεία
Visual Nucleosynthesis [Basic High School] Blake Wiehe ΛΚ Εργ
Κατευθυνόμενη
Χημεία
Φυσική
Estrutura atômica Victor Augusto Bianchetti Rodrigues ΛΚ Κατευθυνόμενη Χημεία
Φυσική
Unguided atoms intro Martin Hofkamp ΓΜ
ΛΚ
Εργ
ΚΕ
Χημεία
Playing with atoms Simon Lees ΛΚ Εργ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Χημεία
PhET Atom Simulator Laura Murgo ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Χημεία
Ion Formation Rasha Metwally ΓΜ Κατευθυνόμενη Χημεία
Making STABLE Atoms Lab Jonathan Johnson ΛΚ
ΓΜ
Εργ Χημεία
Atom Builder Thomas Isaac ΛΚ ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Χημεία
Build an Atom Lab! Jamie Schoenberger ΓΜ Εργ
Κατευθυνόμενη
Χημεία
Student Guide for PhET - Build an Atom in html5 Brian Libby ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Χημεία
Investigating Ions Emily Bones ΛΚ Κατευθυνόμενη Χημεία
Build an Atom Student Worksheet Judy Rieke ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη Φυσική
Χημεία
ERAIKI ATOMOA jarduerak Andrés Palomo, Brisa Aguilera eta Diana López. Jaione Eizaguirre-ren itzulpena ΛΚ Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Χημεία
Enquête au sujet des atomes, des éléments, des ions et des isotopes Lindsay Kidd Πτυχ Κατευθυνόμενη Χημεία
Moodle et PhetColorado Claude Divoux ΛΚ Κατευθυνόμενη
Εργ
ΠΕ
Φυσική
Χημεία
identificación de los átomos angelica gonzalez ΛΚ Remote Χημεία
FICHA DE ACTIVIDADES - 5 GRADO - EL ÁTOMO - ESTRUCTURA - PHET GUADALUPE REBAZA Κ-5 Remote
Εργ
Κατευθυνόμενη
ΠΕ
Χημεία
construye un atomo Alexis Rodríguez ΛΚ Remote
Κατευθυνόμενη
Χημεία
Φυσική
Estructura del átomo y su naturaleza eléctrica. MYRIAN YOLANDA ΛΚ Remote Χημεία
Constitución básica de un átomo Andrés Palomo, Brisa Aguilera y Diana López ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Φυσική
Construcción de átomos Miriam Pujadas ΛΚ Κατευθυνόμενη Χημεία
Construyendo algunos átomos Félix A. Gutiérrez Múzquiz ΓΜ Επίδειξη Χημεία
Costruisci un atomo Matteo Matteo ΓΜ Κατευθυνόμενη
Remote
Χημεία
Google quiz - Atoomsoorten - isotopen(notatie) uitleg, spel - Radioactiviteit Loran de Vries ΓΜ Remote
Εργ
Φυσική
computeropdracht atoombouw; leren over atoombouw Brechtje Maas ΓΜ
ΛΚ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Χημεία
Φυσική
Estudo sobre Átomos Felipe Alves Silveira. Ana Karine Portela Vasconcelos. ΛΚ Κατευθυνόμενη Χημεία

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Αγγλικά Όλα English Download Run now Build an Atom
Αλβανικά Όλα shqip Download Run now Ndërto një atom
Αραβικά Όλα العربية Download Run now بناء ذرة
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now Eraiki atomoa
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Tạo dựng một nguyên tử
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now Izgradi atom
Βουλγαρικά Όλα български Download Run now Изгради атом
Γαλικικά Όλα Gallegan Download Run now Constrúe un átomo
Γαλλικά Όλα français Download Run now Construire un atome
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Bau ein Atom
Γκουτζαράτι Όλα Gujarati Download Run now પરમાણુ બનાવો- Pankajsid34
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Byg et atom
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now הרכב אטום
Εσθονικά Όλα Eesti Download Run now Ehita aatom
Θιβετιανά Όλα Tibetan Download Run now རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་བཟོས།
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 原子の生成
Ινδονησιακά Όλα Bahasa Indonesia Download Run now Buat Atom
Ιρλανδικά Όλα Gaeilge Download Run now Tóg Adamh
Ισπανικά Όλα español Download Run now Construye un Átomo Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Ισπανία) Όλα español (España) Download Run now Construye un átomo
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Construye un Átomo
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Construye un Átomo
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Costruisci un atomo
Καζάχικα Όλα Kazakh Download Run now Атом құрылысы
Κανάντα Όλα Kannada Download Run now ಪರಮಾಣು ಸೃಷ್ಟಿಸು
Καταλανικά Όλα català Download Run now Construeix un àtom
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 原子模型
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now Build An Atom_建立一個原子
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 원자 만들기
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Napravi atom
Λετονικά Όλα Latviešu Download Run now Atoma veidošana
Λευκορωσικά Όλα беларускі Download Run now Стварыце атам
Λιθουανικά Όλα Lietuvių Download Run now Sukurk atomą
Μαορί Όλα Maori Download Run now Waihangatia he Ngota
Μαράθι Όλα मराठी Download Run now अणु बनवा
Μογγολικά Όλα Монгол (Монгол) Download Run now Атом Угсрах
Μολδαβικά Όλα Moldavian Download Run now Construieste
Νορβηγικά Μπόκμαλ Όλα Norsk bokmål Download Run now Bygg et atom
Νορβηγικά Νινόρσκ Όλα Norwegian Nynorsk Download Run now Bygg eit atom
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Bouw een atoom
Ορίγια Όλα Oriya Download Run now ପରମାଣୁ ତିଆରି କର
Ουαλικά Όλα Welsh Download Run now Adeiladu Atom
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Atomépítés - játékkal
Ουκρανικά Όλα українська Download Run now Будуємо атом Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ουρντού Όλα Urdu Download Run now جوہر کی تعمیر کریں
Πάστο Όλα Pushto Download Run now اټوم جوړ کړئ
Περσικά Όλα فارسی Download Run now اتم بسازید
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Budujemy atom
Πορτογαλικά Όλα português Download Run now Constrói um átomo
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Monte um Átomo
Ρουμάνικα Όλα română Download Run now Construiește un atom
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Строение атома
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now Направи атом
Σινχαλέζικα Όλα Sinhalese Download Run now පරමාණුවක ආකෘතියක් නිර්මාණය කරමු
Σλαβομακεδονικά Όλα македонски Download Run now Направи атом
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Stavba atómu
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Sestavi atom
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Bygg en atom
Ταϊλανδικά Όλα ไทย Download Run now สร้างอะตอม
Ταμίλ Όλα Tamil Download Run now அணுவொன்றை கட்டியெழுப்பு
Τελούνγκου Όλα Telugu Download Run now ఒక పరమాణువును నిర్మించు
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Atom üretme
Τουρκμένικα Όλα Turkmen Download Run now Atomy ýygna
Τσέχικα Όλα čeština Download Run now Stavba atomu
Φέριστ Όλα Faroese Download Run now Bygg eitt Atom
Φινλανδικά Όλα suomi Download Run now Atomien rakentaminen
Χμερ Όλα Khmer Download Run now បង្កើត​អាតូម

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Kelly Lancaster (lead)
 • John Blanco (developer)
 • Sam Reid (developer)
 • Jack Barbera
 • Suzanne Brahmia
 • Julia Chamberlain
 • Yuen-ying Carpenter
 • Patricia Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Robert Parson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Sharon Siman-Tov
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Royal Society of Chemistry