Plate Tectonics PhET


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Plate Tectonics PhET
Beskrivelse
Emne Geografi
Niveau Gymnasium, Mellemskole
Type Diskussionsprompter, Guidet aktivitet, Laboratorie, Lektie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord continental crust, convergent, crust, divergent, oceanic crust, plate boundaries, transform
Simuleringer Pladetektonik


Forfattere Lindsay Waack, Shelby Halliday
Kontakt email shalliday@fairfieldschools.org
Skole / organisation Fairfield Public Schools
Dato for tilmelding 13-02-19
Dato for opdatering 13-02-19