Plate Tectonics PhET


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Plate Tectonics PhET
Beskrivelse
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Discussion Prompts, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord continental crust, convergent, crust, divergent, oceanic crust, plate boundaries, transform
Simuleringer Plate Tectonics


Forfattere Lindsay Waack, Shelby Halliday
Skole / Organisasjon Fairfield Public Schools
Lastet opp 13.02.19
Oppdatert 13.02.19