Plate Tectonics PhET


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Plate Tectonics PhET
Omtale
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Discussion Prompts, Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord continental crust, convergent, crust, divergent, oceanic crust, plate boundaries, transform
Simuleringar Plate Tectonics


Forfattarar Lindsay Waack, Shelby Halliday
E-post for kontakt shalliday@fairfieldschools.org
Skule / Organisasjon Fairfield Public Schools
Lasta opp 13.02.19
Oppdatert 13.02.19