Plate Tectonics PhET


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Plate Tectonics PhET
Popis
Predmet Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová continental crust, convergent, crust, divergent, oceanic crust, plate boundaries, transform
Simulácia Tektonické platne


Autor(i) Lindsay Waack, Shelby Halliday
Kontaktný email shalliday@fairfieldschools.org
Škola / Organizácia Fairfield Public Schools
Dátum odoslania 13.2.2019
Dátum aktualizácie 13.2.2019