Discovering the Photoelectric Effect


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Discovering the Photoelectric Effect
Beskrivelse The lab is intended to helps students discover the concepts within the photoelectric effect. In addition, the lab will ask students to develop Einstein's equation describing photoelectric emission.
Emne Fysik
Niveau Bachelor - intro, Gymnasium
Type Diskussionsprompter, Guidet aktivitet, Laboratorie, Lektie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Ja
Sprog Engelsk
Nøgleord guided inquiry lab
Simuleringer Fotoelektrisk effekt


Forfattere Jonathan Carlson
Skole / organisation Brent International School Manila
Dato for tilmelding 04-11-17
Dato for opdatering 20-12-17