Discovering the Photoelectric Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Discovering the Photoelectric Effect
Beskrivelse The lab is intended to helps students discover the concepts within the photoelectric effect. In addition, the lab will ask students to develop Einstein's equation describing photoelectric emission.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Discussion Prompts, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord guided inquiry lab
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Jonathan Carlson
E-post for kontakt jcarlson@brent.edu.ph
Skole / Organisasjon Brent International School Manila
Lastet opp 04.11.17
Oppdatert 20.12.17