Discovering the Photoelectric Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Discovering the Photoelectric Effect
Omtale The lab is intended to helps students discover the concepts within the photoelectric effect. In addition, the lab will ask students to develop Einstein's equation describing photoelectric emission.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Discussion Prompts, Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord guided inquiry lab
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Jonathan Carlson
Skule / Organisasjon Brent International School Manila
Lasta opp 04.11.17
Oppdatert 20.12.17