Discovering the Photoelectric Effect


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Discovering the Photoelectric Effect
Opis The lab is intended to helps students discover the concepts within the photoelectric effect. In addition, the lab will ask students to develop Einstein's equation describing photoelectric emission.
Przedmiot Fizyka
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Aktywność kierowana, Laboratorium, Podpowiedzi do dyskusji, Praca domowa
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Tak
Język angielski
Słowa kluczowe guided inquiry lab
Symulacja(e) Efekt fotoelektryczny


Autorzy Jonathan Carlson
Szkoła / Organizacja Brent International School Manila
Data przesłania 17-11-04
Data zaktualizowana 17-12-20