Discovering the Photoelectric Effect


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Discovering the Photoelectric Effect
Popis The lab is intended to helps students discover the concepts within the photoelectric effect. In addition, the lab will ask students to develop Einstein's equation describing photoelectric emission.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová guided inquiry lab
Simulácia Fotoelektrický jav


Autor(i) Jonathan Carlson
Škola / Organizácia Brent International School Manila
Dátum odoslania 4.11.2017
Dátum aktualizácie 20.12.2017