Hookes Law


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Hookes Law
Beskrivelse This is a used as a makeup lab to the Hookes Law lab done in class with real springs.
Emne Fysik
Niveau Gymnasium
Type Laboratorie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord Hookes Law, graphing, springs
Simuleringer Vægte og fjedre


Forfattere Kristin Michalski
Skole / organisation East Troy High School
Dato for tilmelding 26-01-12
Dato for opdatering 18-05-16