Hookes Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Hookes Law
Beskrivelse This is a used as a makeup lab to the Hookes Law lab done in class with real springs.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Hookes Law, graphing, springs
Simuleringer Lodd og fjærer


Forfattere Kristin Michalski
Skole / Organisasjon East Troy High School
Lastet opp 26.01.12
Oppdatert 18.05.16