Hookes Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Hookes Law
Omtale This is a used as a makeup lab to the Hookes Law lab done in class with real springs.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Hookes Law, graphing, springs
Simuleringar Lodd og fjører


Forfattarar Kristin Michalski
Skule / Organisasjon East Troy High School
Lasta opp 26.01.12
Oppdatert 18.05.16