Hookes Law


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Hookes Law
Опис This is a used as a makeup lab to the Hookes Law lab done in class with real springs.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Hookes Law, graphing, springs
Симулации ПРУЖИНИ & ТЕГОВИ


Автори Kristin Michalski
Школо / Организација East Troy High School
Поставено 26.1.12
Обновено 18.5.16