Hookes Law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Hookes Law
Popis This is a used as a makeup lab to the Hookes Law lab done in class with real springs.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Hookes Law, graphing, springs
Simulácia Pružinový oscilátor


Autor(i) Kristin Michalski
Škola / Organizácia East Troy High School
Dátum odoslania 26.1.2012
Dátum aktualizácie 18.5.2016