Trình duyệt của bạn thiếu các chức năng cần thiết để chạy các mô phỏng HTML5 của chúng tôi. Nên dùng: Internet Explorer 9+ hay các phiên bản mới của Firefox, Chrome và Safari.
Hãy là Người hùng HTML5!

Nhờ chuyển đổi các mô phỏng sang dạng HTML5, chúng tôi đã làm cho các mô phỏng có thể chạy được trên mọi nền tảng thiết bị. Dù bạn sử dụng laptop, iPad, chromebook, hay BYOD, các mô phỏng thú vị PhET đều chạy rất mượt mà.

Hãy hợp tác với chúng tôi ngay bây giờ, và truyền bá các kinh nghiệm học tập của học sinh đến mọi nhà!

Thủ thuật PhET

Các Mô phỏng mới