Trình duyệt của bạn thiếu các chức năng cần thiết để chạy các mô phỏng HTML5 của chúng tôi. Nên dùng: Internet Explorer 9+ hay các phiên bản mới của Firefox, Chrome và Safari.
Hãy là Người hùng HTML5!

Nhờ chuyển đổi các mô phỏng sang dạng HTML5, chúng tôi đã làm cho các mô phỏng có thể chạy được trên mọi nền tảng thiết bị. Dù bạn sử dụng laptop, iPad, chromebook, hay BYOD, các mô phỏng thú vị PhET đều chạy rất mượt mà.

Hãy hợp tác với chúng tôi ngay bây giờ, và truyền bá các kinh nghiệm học tập của học sinh đến mọi nhà!

Thủ thuật PhET

Mô phỏng HTML5

Screenshot of the simulation Áp suất
Áp suất
Screenshot of the simulation Biểu hiện gene : Những điều cơ bản
Biểu hiện gene : Những điều cơ bản
Screenshot of the simulation Biểu thức
Biểu thức
Screenshot of the simulation Bong bóng và tĩnh điện
Bong bóng và tĩnh điện
Screenshot of the simulation Bộ lắp ráp mạch điện: DC
Bộ lắp ráp mạch điện: DC
Screenshot of the simulation Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo
Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo
new-ribbon Screenshot of the simulation Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng
Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng
Screenshot of the simulation Cân bằng
Cân bằng
Screenshot of the simulation Cân bằng phương trình phản ứng hoá học
Cân bằng phương trình phản ứng hoá học
new-ribbon Screenshot of the simulation Chất khí: phần giới thiệu
Chất khí: phần giới thiệu
Screenshot of the simulation Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư
Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư
Screenshot of the simulation Chuyển động của đạn tử
Chuyển động của đạn tử
Screenshot of the simulation Con lắc
Con lắc
Screenshot of the simulation Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
new-ribbon Screenshot of the simulation Con lắc lò xo: những điều cơ bản
Con lắc lò xo: những điều cơ bản
new-ribbon Screenshot of the simulation Cộng vector
Cộng vector
new-ribbon Screenshot of the simulation Cộng Vector: phương trình
Cộng Vector: phương trình
Screenshot of the simulation Công viên ván trượt: Phần cơ bản
Công viên ván trượt: Phần cơ bản
Screenshot of the simulation Cực tính của phân tử
Cực tính của phân tử
Screenshot of the simulation Diện tích
Diện tích
Screenshot of the simulation Dung dịch Acid-Base
Dung dịch Acid-Base
Screenshot of the simulation Đại số với mô hình diện tích
Đại số với mô hình diện tích
Screenshot of the simulation Đẳng thức: 2 biến
Đẳng thức: 2 biến
Screenshot of the simulation Đẳng thức: những điều cơ bản
Đẳng thức: những điều cơ bản
Screenshot of the simulation Điện tích và điện trường
Điện tích và điện trường
Screenshot of the simulation Điện trở của một dây dẫn
Điện trở của một dây dẫn
Screenshot of the simulation Định luật Beer
Định luật Beer
Screenshot of the simulation Định luật Coulomb
Định luật Coulomb
Screenshot of the simulation Định luật Faraday
Định luật Faraday
Screenshot of the simulation Định luật Hooke
Định luật Hooke
Screenshot of the simulation Định luật Ohm
Định luật Ohm
Screenshot of the simulation Đồng vị và nguyên tử khối
Đồng vị và nguyên tử khối
Screenshot of the simulation Đồ thị độ dốc - đoạn chắn
Đồ thị độ dốc - đoạn chắn
Screenshot of the simulation Đồ thị hàm bậc 2
Đồ thị hàm bậc 2
Screenshot of the simulation Đồ thị Hàm tuyến tính
Đồ thị Hàm tuyến tính
new-ribbon Screenshot of the simulation Đường thẳng số: Số nguyên
Đường thẳng số: Số nguyên
Screenshot of the simulation Giao thoa sóng
Giao thoa sóng
Screenshot of the simulation Giói thiệu Mô hình diện tích
Giói thiệu Mô hình diện tích
Screenshot of the simulation Hàm số
Hàm số
Screenshot of the simulation Hàm số: phần cơ bản
Hàm số: phần cơ bản
Screenshot of the simulation Hình dạng phân tử
Hình dạng phân tử
Screenshot of the simulation Hình dạng phân tử: phần cơ bản
Hình dạng phân tử: phần cơ bản
Screenshot of the simulation Hồi quy bình phương cực tiểu
Hồi quy bình phương cực tiểu
Screenshot of the simulation John Travoltage
John Travoltage
Screenshot of the simulation Khúc xạ ánh sáng
Khúc xạ ánh sáng
Screenshot of the simulation Lực hấp dẫn
Lực hấp dẫn
new-ribbon Screenshot of the simulation Lực hấp dẫn: Những điều cơ bản
Lực hấp dẫn: Những điều cơ bản
Screenshot of the simulation Lực hấp dẫn và quỹ đạo
Lực hấp dẫn và quỹ đạo
Screenshot of the simulation Lực và chuyển động: Phần cơ bản
Lực và chuyển động: Phần cơ bản
Screenshot of the simulation Ma sát
Ma sát
Screenshot of the simulation Neuron
Neuron
Screenshot of the simulation Nồng độ
Nồng độ
Screenshot of the simulation Nồng độ Mol
Nồng độ Mol
Screenshot of the simulation Phân số
Phân số
Screenshot of the simulation Phân số: đẳng thức
Phân số: đẳng thức
Screenshot of the simulation Phân số: hỗn số
Phân số: hỗn số
Screenshot of the simulation Phân số: phần giới thiệu
Phân số: phần giới thiệu
Screenshot of the simulation Phân tử và ánh sáng
Phân tử và ánh sáng
Screenshot of the simulation Phép nhân với mô hình diện tích
Phép nhân với mô hình diện tích
Screenshot of the simulation Phương trình
Phương trình
new-ribbon Screenshot of the simulation Quang phổ của thể đen
Quang phổ của thể đen
Screenshot of the simulation Sân chơi tỷ lệ
Sân chơi tỷ lệ
new-ribbon Screenshot of the simulation Sóng
Sóng
Screenshot of the simulation Sóng trên một sợi dây
Sóng trên một sợi dây
Screenshot of the simulation Số học
Số học
Screenshot of the simulation Số thập phân với mô hình diện tích
Số thập phân với mô hình diện tích
new-ribbon Screenshot of the simulation Sự khuếch tán
Sự khuếch tán
Screenshot of the simulation Tán xạ Rutherford
Tán xạ Rutherford
Screenshot of the simulation Tạo dựng một nguyên tử
Tạo dựng một nguyên tử
Screenshot of the simulation Tạo ra 10
Tạo ra 10
Screenshot of the simulation Tạo ra một Phân số
Tạo ra một Phân số
Screenshot of the simulation Thang đo pH
Thang đo pH
Screenshot of the simulation Thang đo pH: phần cơ bản
Thang đo pH: phần cơ bản
Screenshot of the simulation Thị giác màu
Thị giác màu
new-ribbon Screenshot of the simulation Tính chất của chất khí
Tính chất của chất khí
Screenshot of the simulation Trạng thái của vật chất
Trạng thái của vật chất
Screenshot of the simulation Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản
Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản
Screenshot of the simulation Tụ điện: phần cơ bản
Tụ điện: phần cơ bản
Screenshot of the simulation Tương tác nguyên tử
Tương tác nguyên tử
Screenshot of the simulation Tỷ suất đơn vị
Tỷ suất đơn vị
new-ribbon Screenshot of the simulation Vẽ đường cong thực nghiệm
Vẽ đường cong thực nghiệm
Screenshot of the simulation Vòng tròn lượng giác
Vòng tròn lượng giác
Screenshot of the simulation Xác suất Plinko
Xác suất Plinko