Sóng trên một sợi dây

Sóng trên một sợi dây Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Sóng
 • Tần số
 • Biên độ
Flash Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Sóng
 • Tần số
 • Biên độ
 • Tắt dần

Mô tả

Tìm hiểu thế giới kỳ thú của sóng. Quan sát sợi dây dao động chậm. Lay động sợi dây để tạo sóng, hay điều chỉnh tần số và biên độ của dao tử.

Mục tiêu học tập

 • Bàn luận về tính chất của sóng bằng ngôn ngữ thông thường.
 • Tiên đoán hành trạng của sóng trong các môi trường khác nhau và tại điểm phản xạ.

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

HSF-TF.B.5
Choose trigonometric functions to model periodic phenomena with specified amplitude, frequency, and midline.*
Phiên bản 1.1.22

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Waves on a String (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THCS
UG-Intro
THPT
Lab
Bài tập
Demo
Từ xa
MC
Toán
Vật lý
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
MC Vật lý
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab
Demo
Bài tập
Vật lý
Wave unit (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Demo
Lab
Vật lý
EM wave analogy tutorial Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Noah Podolefksy UG-Intro Lab Vật lý
Wave demonstrations: water, sound, light (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Demo
Câu hỏi
Vật lý
Wave clicker questions (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Câu hỏi Vật lý
Speed of a Wave NGSS aligned Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Susie Dykstra THPT Lab Vật lý
Waves on a String HTML5 PreAP Lesson Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Elyse Zimmer THPT Lab Vật lý
Sound and Wave Basics Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Dr. Wendy Adams and the Acoustical Society THPT
UG-Intro
THCS
Bài tập Vật lý
Alignment of PhET sims with NGSS Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein updated by Diana López THCS
THPT
Khác Sinh học
Vật lý
Hoá học
Khoa học về trái đất
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Hoá học
Sinh học
Khoa học về trái đất
Vật lý
Serie de Labs virtuales de Ondas Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein (traducción de Diana López) UG-Intro
THPT
Lab
Từ xa
Có hướng dẫn
Bài tập
Thảo luận
Vật lý
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
Khác Sinh học
Vật lý
Hoá học
Toán
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Hoá học
Vật lý
Toán
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
K-5
Thảo luận
Lab
Demo
Bài tập
Có hướng dẫn
Thiên văn học
Vật lý
Hoá học
Toán
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
K-5
UG-Intro
ĐH
UG-Adv
Thảo luận
Bài tập
Hoá học
Toán
Thiên văn học
Vật lý
Percobaan gelombang pada tali khairul jalil THCS
THPT
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Waves on a String Matthew Montamat THCS
THPT
Lab
Có hướng dẫn
Demo
Từ xa
Bài tập
Vật lý
Properties of Waves Patrice Edwards THCS
UG-Intro
UG-Adv
THPT
Khác
Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Khác
Khác
Khoa học về trái đất
Vật lý
Waves on a String Lab Joe Cossette THCS
THPT
Từ xa
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Properties of Waves and Wave Speed Steve Kirsche THCS Lab Vật lý
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 6. Wave Interference Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明 UG-Intro Có hướng dẫn
Từ xa
Lab
Vật lý
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 5. Introduction to Waves Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) UG-Intro Từ xa
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THPT
THCS
Khác Hoá học
Sinh học
Vật lý
Wave on a String, No End, Pre/In/Post-Class Worksheet Solmaz Khodaeifaal THPT
THCS
Bài tập
Lab
Demo
Có hướng dẫn
Vật lý
Speed of a Mechanical Wave Ferdinand Bautista THPT
THCS
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Properties of Waves Virtual Lab Amy Mattes THCS Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Guided Discovery for Waves on a String Don Loving UG-Intro
THCS
THPT
Có hướng dẫn
Bài tập
Lab
Vật lý
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
Properties of Waves - Lab Guide Ryan Aman THCS Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Waves on a String and Wave Interference Virtual Labs Jennifer Hamilton THCS
THPT
Có hướng dẫn
Bài tập
Lab
Vật lý
Waves on a string Jason Mcclurg UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
Activity: Wave on a String Aaron Keller THPT
THCS
UG-Intro
Lab
Có hướng dẫn
Thảo luận
Thiên văn học
Vật lý
Hoá học
Speed of Wave Investigation David Garza THCS
THPT
Lab Vật lý
Wave Properties and Interactions Lab Manual Fatih Gozuacik THCS
THPT
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Waves on a String AP1 Sarah Cunningham THPT Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Energy waves digital lab Martin Hofkamp THCS
THPT
Lab
Bài tập
Vật lý
PHET Digtial Wave Lab Martin Hofkamp K-5
THCS
THPT
Lab
Bài tập
Vật lý
Standing Waves Lab Kristin Mandsager THPT Lab Vật lý
Wave Interference Shawna Carter THPT
THCS
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Waves on a String Charlotte Daniell THPT Lab
Bài tập
Vật lý
Lab- Wave Simulation Kyle Bracchi THCS Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Wave Investigation Chuck Faber THCS Lab Vật lý
Experiment to determine relationship between wavelength, frequency and speed Mark Wilson THCS Lab Vật lý
Wave Basics for Middle Schoolers Megan Elmore THCS Có hướng dẫn Vật lý
Waves on a string Kim Diate and Jovelyn Ysa-al THPT Bài tập
Lab
Vật lý
Types of Waves and its Parts Arnold Centural Jr. and Mark Anduyan UG-Intro
THPT
Có hướng dẫn
Thảo luận
Vật lý
Siimulação PhET_Guia de Exploração_Onda numa corda Teresinha Patrício THCS Có hướng dẫn
MC
Vật lý
Atividade: Vales, Cristas e Ciclos Lisboa Coutinho THCS
UG-Intro
THPT
Có hướng dẫn Vật lý
Velocidade do Pulso de Onda no "Wave on a String (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THPT
THCS
Khác
Bài tập
Có hướng dẫn
Khác
Khoa học về trái đất
Vật lý
Toán
Khác
Ondas Mecânicas (em corda) no "Wave on a String (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THPT
Khác
THCS
Khác
Bài tập
Có hướng dẫn
Khoa học về trái đất
Vật lý
Toán
Khác
Brzina vala Karmen Prugovečki THCS Có hướng dẫn Vật lý
Stehende Wellen mit der Simulation Seilwelle erforschen Vroni Retzer THPT Có hướng dẫn Vật lý
Hoja de predicciones Heriberto Cota V. UG-Intro Từ xa Vật lý
Khác
Laboratorio de ondas Walter Manuel Trujillo Yaipen THCS
THPT
Khác
UG-Intro
Khác Hoá học
Thiên văn học
Khác
Khoa học về trái đất
UNIDAD 1 S3 L1 MOVIMIENTO ONDULATORIO (ONDAS MECÁNICAS) FRANCISCO CRUZ CANTU THPT Bài tập
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Guia katherine vergara THCS Có hướng dẫn Vật lý
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 干涉和衍射 Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明 UG-Intro Lab
Có hướng dẫn
Từ xa
Vật lý
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 波浪介紹 Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) UG-Intro Từ xa
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Vala në një Sustë
Anh Tất cả English Download Run now Wave on a String
Arabic Tất cả العربية Download Run now موجة على وتر
Arabic, Saudi Arabia Tất cả العربية (السعودية) Download Run now موجة على وتر
Azerbaijani Tất cả Azerbaijani Download Run now Naqildə yaranan rəqslər
Basque Tất cả Euskara Download Run now Uhina soka batean
Belarusian Tất cả беларускі Download Run now Хвалі ў струне
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Talas na žici
Bồ Đào Nha Tất cả português Download Run now Simulador de Onda numa Corda
Bồ Đào Nha Brazil Tất cả português (Brasil) Download Run now Onda em Corda Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Bulgarian Tất cả български Download Run now Разпространение на вълна
Catalan Tất cả català Download Run now Ona a una corda
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 绳波
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Wave on a String_繩波
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Valovi na užetu
Czech Tất cả čeština Download Run now Vlnění na vlákně
Do Thái Tất cả עברית Download Run now גלים על מיתר
Đan Mạch Tất cả Dansk Download Run now Stående bølge
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Seilwelle
Estonian Tất cả Eesti Download Run now Lainetus ahelas
Galician Tất cả Gallegan Download Run now Onda nunha corda
Georgian Tất cả ქართული Download Run now ტალღები სიმში
Gujarati Tất cả Gujarati Download Run now દોરડા પર તરંગ- Pankajsid34
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 줄의 파동
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now धागे पर तरंग  
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Golf op een koord
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Hullámzó gyöngyfüzér
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Κύματα σε χορδή
Icelandic Tất cả íslenska Download Run now Bylgja á streng
Indonesian Tất cả Bahasa Indonesia Download Run now Gelombang Pada Tali
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now Tonn ar Shreang
Kannada Tất cả Kannada Download Run now ದಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲೆ
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар
Khmer Tất cả Khmer Download Run now រលកលើខ្សែ
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Viļņa izplatīšanās auklā
Lithuanian Tất cả Lietuvių Download Run now Virvės bangos
Macedonian Tất cả македонски Download Run now Бранови на жица
Marathi Tất cả मराठी Download Run now दोरी वरील लाट
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Чавхдасны Долгион
Nga Tất cả русский Download Run now Волна из бус на нити
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 弦を伝わる波
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Bølge på en tråd
Norwegian Nynorsk Tất cả Norwegian Nynorsk Download Run now Bølgje på ein tråd
Persian Tất cả فارسی Download Run now موج در ریسمان
Pháp Tất cả français Download Run now Onde sur une corde
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Aalto langassa
Polish Tất cả polski Download Run now Fale na linie
Romanian Tất cả română Download Run now Unde in fire
Serbian Tất cả Српски Download Run now ТАЛАС НА ЖИЦИ
Sinhalese Tất cả Sinhalese Download Run now තන්තුවක ඇතිවන තරංඟ
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Vlnenie v rade bodov
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Valovanje na struni
Tamil Tất cả Tamil Download Run now ஒரு சரம் மீது அலை
Tây Ban Nha Tất cả español Download Run now Onda en una cuerda Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Onda en una cuerda Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Ondas en una cuerda
Tây Ban Nha (Spain) Tất cả español (España) Download Run now Onda en una cuerda
Telugu Tất cả Telugu Download Run now తంత్రి లో తరంగం
Thái Tất cả ไทย Download Run now คลื่นในเส้นเชือก
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Vågor på ett rep
Tibetan Tất cả Tibetan Download Run now སྐུད་པ་ཞིག་གི་རླབས།
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Telde Dalga Hareketi
Turkmen Tất cả Turkmen Download Run now Simde bolan tolkun hadysasy
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Хвилі в стрічці Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Ý Tất cả italiano Download Run now Onde sulla corda

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Ariel Paul (lead)
 • Michael Dubson (lead, developer)
 • Jonathan Olson (developer)
 • Patricia Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Amy Rouinfar
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Mobile Learner Labs