Cộng vector

Cộng vector Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Vectors
 • Các thành phần của Vector
 • Cộng Vector
Flash Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Vectors
 • Các thành phần của Vector
 • Cộng Vector
 • Phương trình

Mô tả

Tìm hiểu vector 1 chiều và 2 chiều và khám phá cách cộng vector. Xác lập vector trong các hệ toạ độ Descartes hay toạ độ cực và quan sát độ lớn, góc và các thành phần của mỗi vector. Thử nghiệm với các phương trình vector và so sánh các tổng và hiệu vector.

Mục tiêu học tập

 • Mô tả vector theo cách của bạn
 • Giải thích phương pháp cộng vector
 • So sánh đối chiếu các kiểu biểu diễn thành phần
 • Phân tích vector thành các thành phần
 • Mô tả vector khi nhân nó với một số vô hướng
 • Vẽ sơ đồ các vector biểu diễn phép cộng và trừ vector

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

HSN-VM.A.1
(+) Recognize vector quantities as having both magnitude and direction. Represent vector quantities by directed line segments, and use appropriate symbols for vectors and their magnitudes (e.g., v, |v|, ||v||, v).
HSN-VM.A.2
(+) Find the components of a vector by subtracting the coordinates of an initial point from the coordinates of a terminal point.
HSN-VM.B.4
(+) Add and subtract vectors.
HSN-VM.B.4a
Add vectors end-to-end, component-wise, and by the parallelogram rule. Understand that the magnitude of a sum of two vectors is typically not the sum of the magnitudes.
HSN-VM.B.4b
Given two vectors in magnitude and direction form, determine the magnitude and direction of their sum.
HSN-VM.B.4c
Understand vector subtraction v - w as v + (-w), where -w is the additive inverse of w, with the same magnitude as w and pointing in the opposite direction. Represent vector subtraction graphically by connecting the tips in the appropriate order, and perform vector subtraction component-wise.
HSN-VM.B.5
(+) Multiply a vector by a scalar.
HSN-VM.B.5a
Represent scalar multiplication graphically by scaling vectors and possibly reversing their direction; perform scalar multiplication component-wise, e.g., as c(vx, vy) = (cvx, cvy).
HSN-VM.B.5b
Compute the magnitude of a scalar multiple cv using ||cv|| = |c|v. Compute the direction of cv knowing that when |c|v ≠ 0, the direction of cv is either along v (for c > 0) or against v (for c < 0).
Phiên bản 1.0.1

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab
Demo
Bài tập
Vật lý
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
MC Vật lý
Vector Addition 1: Introduction to vector math (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab Toán
Vật lý
Vector Addition 2: Understanding Force equilibrium (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Khác Vật lý
Toán
Clases Demostrativas Interactivas (ILD) de Vectores Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López UG-Intro
THPT
Thảo luận
Demo
Vật lý
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
THPT
Khác Hoá học
Toán
Vật lý
Sinh học
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Vật lý
Toán
Hoá học
Vectors. Mariam Saeed. THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Vector addition exercises Kholoud Shikhli UG-Intro Lab Vật lý
vectors meera alali UG-Intro Lab Vật lý
Vectors Addition Ahmad Azzam UG-Adv Lab Vật lý
Vectors; The resultant of adding two vectors. Amna Al Hamadi ĐH
UG-Adv
UG-Intro
Thảo luận
MC
Lab
Bài tập
Vật lý
Adding Vectors Diaa Nasr UG-Intro
THPT
Bài tập
Lab
Vật lý
Adding vectors Mira Almarzooqi UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
vectors Hessa alhosani THPT Lab Vật lý
vectors addition layan almudaiheem UG-Intro Lab Vật lý
Vectors Lab Report Fahed Abdullah UG-Intro Lab Vật lý
Vector Addition abdulla esmail UG-Adv
UG-Intro
THPT
ĐH
Lab
Bài tập
Vật lý
vectors Abdullah Ziad UG-Adv
UG-Intro
Lab
Từ xa
Vật lý
Vectors Addition Mira Hassan THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Vector Khadija Aloughani UG-Intro Lab
Từ xa
Vật lý
worksheet about vectors Bailasan baida THCS
THPT
UG-Intro
Khác
Bài tập
Lab
Vật lý
Vectors worksheet Halima Talal THPT
UG-Intro
UG-Adv
Từ xa
Có hướng dẫn
Lab
MC
Vật lý
Vector Addition Worksheet Salma Saad THPT
UG-Intro
Lab
Bài tập
Vật lý
vectors adding experiment moza alketbi UG-Intro Lab Vật lý
vectors fatma aqilzadeh THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Vector Addition Experiment Aisha Alowais UG-Intro Lab Vật lý
vectors addition Alya Almazrou UG-Intro Bài tập
Lab
Vật lý
Vectors Worksheet Meriem Aoudia UG-Intro Lab Vật lý
Vector addition worksheet Ahmad Khalid Nouman THPT
UG-Intro
Bài tập Vật lý
Adding vectors Yousef Maqatef UG-Intro Bài tập
Lab
Vật lý
Addition of two vectors Abdalla AlHarmoodi THPT
UG-Intro
Từ xa
Lab
Vật lý
Vector Addition Worksheet Awis Anadani THPT
UG-Intro
THCS
Khác
Bài tập
Lab
Demo
Vật lý
vectors Alya Alhammadi UG-Intro Lab
Từ xa
Vật lý
Vectors Addition Ahmed S. Mahil UG-Intro
UG-Adv
THPT
Bài tập
Lab
Vật lý
Adding vectors Yahaya Yussif UG-Adv Bài tập
Lab
Vật lý
Adding Vectors Visually and Mathematically - Intro Jeremy smith UG-Intro
THPT
Từ xa
Lab
Có hướng dẫn
Toán
Vật lý
Vectors for Physics 1 Mohammed Safouh Sakka Amini UG-Intro Lab Vật lý
Addition of two vectors Sara Alruwaili THPT
UG-Intro
Lab
Bài tập
Vật lý
Addition of two vectors Sara Alruwaili ĐH
THPT
Bài tập
Lab
Vật lý
Worksheet vector Ghaith alhaji UG-Intro Lab Vật lý
victors worksheet Bahaa Hassan THPT Lab
Bài tập
Vật lý
Vector Addition Maryam Aljaziri UG-Intro Lab Vật lý
Vectors worksheet Ibrahim Lulu UG-Intro Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Forces at Equlibrium Abdulraheem Khudada THPT Lab Vật lý
vector addition activity Amna Alsuwaidi THPT
UG-Intro
Từ xa
Lab
Vật lý
Vector Addition Worksheet Anas Khaled Alhouria UG-Intro
THCS
THPT
Lab
Demo
Bài tập
Vật lý
Toán
Addition of two vectors Khalid Aljadhai THPT
UG-Intro
Lab
Có hướng dẫn
Từ xa
Vật lý
equilibrium of forces tahani sarayreh UG-Intro
THPT
Lab
Từ xa
Vật lý
Forces at equilibrium Nawal Nayfeh UG-Intro
THPT
Lab
Từ xa
Vật lý
Find The components of a vector Dr Akhlaq Ahmad THPT Lab
Bài tập
Vật lý
Toán
Addition of Vectors by its Components Dr Akhlaq Ahmad THPT
UG-Intro
K-5
THCS
Lab
Bài tập
Vật lý
Guia do Estudante - Encontre o Vetor Resultante RONIVAN SOUSA DA SILVA SUTTINI THPT
THCS
Từ xa
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Soma de Vetores Juciane1 Matrtins THPT Lab Vật lý
Figuras y cuerpos geométricos. Andrés Gualberto Palomo Cuevas THPT Từ xa
Bài tập
Toán
Guia de aprendizaje sobre vectores en simuladores jorge luis rodriguez acosta THCS Có hướng dẫn Toán
Reforzamiento de vectores Andrés Gualberto Palomo Cuevas THPT Lab Vật lý

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Mbledhja e vektorëve
Anh Tất cả English Download Run now Vector Addition
Arabic Tất cả العربية Download Run now جمع المتجهات
Azerbaijani Tất cả Azerbaijani Download Run now Vektorların toplanması
Basque Tất cả Euskara Download Run now Bektore-batuketa
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Sabiranje vektora
Bồ Đào Nha Brazil Tất cả português (Brasil) Download Run now Adição de Vetores Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 向量相加
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Vector Addition_向量的加法
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Zbrajanje vektora
Czech Tất cả čeština Download Run now Sčítání vektorů
Do Thái Tất cả עברית Download Run now חיבור וקטורים
Đan Mạch Tất cả Dansk Download Run now Vektor-addition
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Vektor Addition
Haitian Tất cả Haitian Download Run now Adisyon Vektè
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 벡터 더하기
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now सदिशों का योग 
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Optellen van vectoren
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Vektorösszeadás
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Πρόσθεση διανυσμάτων
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Векторларды қосу
Lào Tất cả Lao Download Run now ການບວກເວັກເຕີ້
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Vektoru saskaitīšana
Mã Lai Tất cả Bahasa Melayu Download Run now Penambahan Vektor
Maori Tất cả Maori Download Run now Vector Addition
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Векторын Нийлбэр
Nga Tất cả русский Download Run now Сложение векторов
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now ベクトル加算
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Vektorsum
Persian Tất cả فارسی Download Run now جمع برداری
Pháp Tất cả français Download Run now Addition de vecteur 
Polish Tất cả polski Download Run now Dodawanie wektorów
Serbian Tất cả Српски Download Run now Сабирање вектора
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Skladanie vektorov
Tây Ban Nha Tất cả español Download Run now Adición de Vectores Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Adición de Vectores Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Adición de Vectores
Telugu Tất cả Telugu Download Run now సదిశల సంకలనం; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Thái Tất cả ไทย Download Run now การรวมเวกเตอร์
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Vektör Ekleme
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Додавання векторів Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Uzbek Tất cả Uzbek Download Run now Vektorni qo‘shish
Ý Tất cả italiano Download Run now Somma vettoriale

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
sim tương thích với iPad

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Brandon Li (developer)
 • Chris Malley (developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Michael Dubson (original designer)
 • Diana López Tavares
 • Amanda McGarry
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js