Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản

Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Nguyên tử
 • Phân tử
 • Các trạng thái của vật chất
Java Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Nguyên tử
 • Phân tử
 • Các trạng thái của vật chất

Mô tả

Làm nóng, làm lạnh hay nén các nguyên tử, phân tử để quan sát sự chuyển pha của vật chất (rắn, lỏng, hơi).

Mục tiêu học tập

 • Mô tả các đặc trưng của 3 trạng thái của vật chất: rắn, lỏng, hơi.
 • Tiên đoán sự thay đổi trạng thái của vật chất khi thay đổi nhiệt độ và áp suất.
 • So sánh các hạt trong 3 pha rắn, lỏng, hơi.
 • Giải thích sự đông đặc và nóng chảy ở mức độ phân tử.
 • Nhận biết: các chất khác nhau có tính chất khác nhau bao gồm nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ đông đặc và nhiệt độ sôi.
Phiên bản 1.2.1

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
MC Vật lý
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab
Demo
Bài tập
Hoá học
Intermolecular Forces and Molecules - Interactive Lecture Demonstration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Ted Clark, Julia Chamberlain UG-Intro Demo Hoá học
Concept Questions for Chemistry using PhET Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THCS
THPT
MC Hoá học
States of Matter Basics Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
THCS
Demo
Lab
Hoá học
States of Matter Basics - Clicker Questions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Robert Parson, Trish Loeblein UG-Intro MC Hoá học
Intermolecular Forces and States of Matter - Interactive Lecture Demonstration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Ted Clark, Julia Chamberlain UG-Intro Demo Hoá học
Introducción a los estados de la materia Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein (traduccion Diana y Mayra L) THCS
THPT
Lab
MC
Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý
Hoá học
States of Matter PhET Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Mahoney Mahoney THCS Lab Vật lý
Hoá học
Chemistry Theater Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. UTeach Middle School PhET Team K-5
THCS
Lab Hoá học
Phases of Matter Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Dr. Wendy Adams THCS
UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
Alignment of PhET sims with NGSS Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein updated by Diana López THCS Khác Sinh học
Vật lý
Khoa học về trái đất
Hoá học
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Sinh học
Hoá học
Khoa học về trái đất
Vật lý
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
Khác Hoá học
Vật lý
Toán
Sinh học
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
K-5
Thảo luận
Lab
Bài tập
Demo
Có hướng dẫn
Hoá học
Vật lý
Thiên văn học
Toán
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Adv
UG-Intro
K-5
ĐH
THCS
Bài tập
Thảo luận
Vật lý
Toán
Thiên văn học
Hoá học
PhET Lab States of Matter Basics Patrick Borden THCS Lab Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THPT
THCS
Khác Sinh học
Hoá học
Vật lý
States of matter simulations Joko Susilo THCS
THPT
Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Thảo luận
MC
Demo
Hoá học
Vật lý
States of Matte Inquiry Jeff Drach THCS
THPT
Có hướng dẫn Hoá học
Gas laws simulation lab Dan Maley THCS
THPT
Lab Hoá học
Vật lý
ChemActivity: Phase Changes and Intermolecular Forces Mary van Opstal UG-Intro
THPT
Có hướng dẫn Hoá học
States Of Matter Craig Reuter THPT Lab Hoá học
Vật lý
Termodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THCS
THPT
UG-Intro
Khác
Demo
Khác
Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Khác
Khoa học về trái đất
Vật lý
Lei Geral dos Gases no "States of Matter: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THPT
THCS
Khác
Có hướng dẫn
Khác
Bài tập
Vật lý
Toán
Khoa học về trái đất
Khác
Estados da Matéria no "States of Matter: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THPT
THCS
Có hướng dẫn
Bài tập
Khác
Khoa học về trái đất
Vật lý
Khác
Undersøgelse til Stoftilstande Basis Marie Moustesgaard THCS Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý
Estados de la materia: Cambio en la estructura molecular del agua Daniel Eduardo Méndez Mercado THPT Lab Hoá học
Preguntas Clicker sobre Estados de la Materia Rosa Escobar THPT MC Hoá học
Reconociendo los estados de agregación Antonio Pech THCS
THPT
MC
Có hướng dẫn
Từ xa
Hoá học
Prelaboratorio estados de la materia Johanna Farid Bernal R THPT
UG-Intro
Lab
MC
Từ xa
Hoá học
Explorando Estados de la Materia Trish Loeblein (Traducción Mayra Tavares) THCS
THPT
Demo
Lab
Có hướng dẫn
MC
Hoá học
Vật lý

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Gjendjet e materies : Bazat
Anh Tất cả English Download Run now States of Matter: Basics
Arabic Tất cả العربية Download Run now حالات المادة: أساسيات 
Basque Tất cả Euskara Download Run now Materiaren egoerak: oinarriak
Belarusian Tất cả беларускі Download Run now Агрэгатныя станы рэчыва: асновы
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Agregatna stanja: osnovni nivo
Bồ Đào Nha Brazil Tất cả português (Brasil) Download Run now Estados da Matéria: Básico Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Bulgarian Tất cả български Download Run now Състояния на материята
Catalan Tất cả català Download Run now Estats de la matèria. Conceptes bàsics
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 物质状态:基础
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now States of Matter: Basics_物質三態:基礎
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Agregatna stanja:osnove
Do Thái Tất cả עברית Download Run now מצבי צבירה: בסיס
Đan Mạch Tất cả Dansk Download Run now Stoftilstande: Basis
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Aggregatszustände: Grundbegriffe
Georgian Tất cả ქართული Download Run now ნივთიერების მდგომარეობები
Gujarati Tất cả Gujarati Download Run now પદાર્થના સ્વરૂપો by નિકુંજ સવાણી
Haitian Tất cả Haitian Download Run now Eta Matyè yo: Prensip Fondamantal
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 물질의 상태: 기초편
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now द्रव्य  की अवस्थाएँ - मूल बातें 
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Aggregatietoestanden: eenvoudig
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Halmazállapotok - alapok
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now Staideanna Damhna: Buneolas
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Заттың агрегаттық күйлері: Негіздері
Lào Tất cả Lao Download Run now ພາວະຂອງທາດ-ພື້ນຖານ
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Vielas agregātstāvokļi: Pamati
Maori Tất cả Maori Download Run now Ngā Tūāhua Matū: Ngā Tūāpapa
Marathi Tất cả मराठी Download Run now पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक)
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Материйн Төлөв: Үндсэн
Nga Tất cả русский Download Run now Агрегатное состояние вещества: основы
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 物質の三態: ベーシック
Norwegian Nynorsk Tất cả Norwegian Nynorsk Download Run now Aggregattilstandar
Persian Tất cả فارسی Download Run now حالت های ماده: مقدماتی
Pháp Tất cả français Download Run now Etats de la matière: les bases
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Aineen olomuodot: Perusteet
Polish Tất cả polski Download Run now Stany skupienia: podstawy
Romanian Tất cả română Download Run now Stări de agregare: Noțiuni de bază
Serbian Tất cả Српски Download Run now Стања материје: основе
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Skupenstvo látky: základy
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Agregatno stanje in fazni prehodi
Tây Ban Nha Tất cả español Download Run now Estados de la Materia: Intro Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Estados de la Materia: Intro Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Estados de la Materia: Fundamentos
Tây Ban Nha (Spain) Tất cả español (España) Download Run now Estados de la materia: Fundamentos
Telugu Tất cả Telugu Download Run now పదార్థ స్థితులు: ప్రాథమికాంశాలు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Thái Tất cả ไทย Download Run now สถานะของสาร: เบื้องต้น
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Materiens tillstånd: Grunder
Tibetan Tất cả Tibetan Download Run now བེམ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་འབབ། ༼རྨང་གཞི།༽
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Maddenin Halleri: Temel Bilgiler
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Стан речовини: базові поняття Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Urdu Tất cả Urdu Download Run now مادّے کی مختلف حالتیں
Uzbek Tất cả Uzbek Download Run now Moddalarning agregat holatlari:Asosiy tushunchalar
Ý Tất cả italiano Download Run now Stati della materia: introduzione

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
sim tương thích với iPad

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Yuen-ying Carpenter (lead designer, HTML5)
 • Amy Rouinfar (lead designer, HTML5)
 • Paul Beale (lead designer, Java)
 • Sarah McKagan (lead designer, Java)
 • Emily Moore (lead designer, Java)
 • Noah Podolefsky (lead designer, Java)
 • John Blanco (lead developer)
 • Aaron Davis (developer)
 • Aadish Gupta (developer)
 • Wendy Adams
 • Jack Barbera
 • Amy Hanson
 • Kelly Lancaster
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • base64-js-1.2.0.js
 • es6-promise-1e68dc.auto.min.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • mdn-array-from-polyfill.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Actual Concepts